Methode

Tijdens een coachingstraject waarbij de methodiek ‘Paard als Spiegel’ wordt ingezet, vervult het paard de rol van co-coach. Het is belangrijk dat het paard hierbij in zijn natuurlijke houding aanwezig is. Dat betekent dat bij het werken met ‘Paard als Spiegel’ geen direct gedrag van het paard wordt verwacht. Het paard is en blijft paard!

Bijzondere kwaliteiten van een paard

visaHet paard als prooidier, vluchtdier en sociaal dier beschikt over zuivere en natuurlijke sensoren. Paarden zijn zeer goed in het oppikken van non-verbale signalen en reageren hier bijzonder sensitief op. Een paard maakt hierdoor binnen een fractie van een seconde een inschatting van een situatie. Daarnaast is een paard als sociaal dier afhankelijk van de leiders in de groep. Hierbij geeft een paard continu feedback aan de manier waarop men leidinggeeft aan zichzelf of de omgeving. Deze kwaliteiten van een paard worden op een methodologische en professionele wijze in coachingstrajecten ingezet. Hierdoor wordt het reflectieproces van een coachee versterkt en een coachingstraject verkort. Door deze kwaliteiten op een methodische en professionele wijze in begeleidingstrajecten in te zetten, wordt het reflectieproces van de coachee/klant versterkt.

Het gedrag van een paard wordt belangrijk in de interactie met de situatie of casus van de coachee. De feedback die het paard aan de mensen om hem heen geeft, is datgene wat er op dat moment is. Het is puur, eerlijk, zonder bijbedoeling en speelt zich af in het nu. Omdat de coachee met behulp van ‘Paard als Spiegel’ tot directe inzichten komt en tot de kern van een casus of situatie doordringt, is het coachingstraject vaak korter dan bij coaching zonder ‘Paard als Spiegel’.

Geen therapie

De methodiek van ‘Paard als Spiegel’ is een vorm van coaching/begeleiding en geen therapie. Vanuit deze begeleidingsvorm kan een gerichte therapeutische vraag naar boven komen en kan doorverwijzing naar een specialist (bijv. een equitherapeut) plaatsvinden. HorSense richt zich naast het inzetten van de methodiek bij individuen ook op groepen, waarbij de methode ‘Paard als Spiegel’ centraal staat.

Kwaliteitsborging

Professionaliteit en ontwikkeling: dat is waar de HorSense-partners en de methodiek ‘Paard als Spiegel’ voor staat. Voor de postgraduaat opleiding werken we samen met de hogeschool Howest (Hogeschool West-Vlaanderen).

howest.be_60CYAAN

Daarnaast nemen zij regelmatig deel aan intervisiegroepen en bezoeken zij seminars om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkeling rondom coaching met Paard als Spiegel.